30
Mar
2022
0

EMDR Nedir?

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR); Psikodinamik, Bilişsel, Davranışçı ve Danışan Merkezli gibi iyi bilinen farklı terapi yaklaşımlarının öğelerini bir araya getiren ve kişilerin baş edebilme becerilerinin yetersiz kaldığı durumlarda yaşanan travmatik olay yada durumlarla baş edebilmek için kullanılan bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR ile yaşanan travmatik anının yeniden işlenmesi ile birlikte beyinde travmatik anıya dair kilitli kalmış veya donmuş anı ağlarının çözülmesi ve yeniden sağlıklı bir şekilde kodlanması sağlanır.

Travma terapisinde etkili olduğu pek çok çalışma ile gösterilmiş olan EMDR (Shapiro, 2001; Korkmazlar, 2017; Wizansky, 2007) hakkında sadece psikolojik değil biyolojik açıdan da açıklamalar yapılmıştır. EMDR travmatik duygularla ilişkili olduğu kanıtlanan beyin bölgelerinden özellikle limbik sistem ve amigdalaya etki ederek, epizodik anıların harekete geçmesine yardımcı olarak, anıların kortikal semantik hafızaya uyum sağlamasına katkıda bulunur. Böylece çift yönlü uyarım ile birlikte travmanın bireylerde yarattığı fizyolojik durumun giderilmesinde rol oynanır. Özellikle çocuklarda çift yönlü uyarım ile örtük hafızada kaydedilmiş olan tıkanmış duygular sağ ve sol beyin yarımkürelerinin uyarılması sonucunda açığa çıkar, yeniden sağlıklı şekilde kodlanır. EMDR aslında engelleyici olan tıkanıklığı açar, engellenen dengeyi yeniden kurar ve rahatsız edici bilginin duyarsızlaştırılmasını sağlayarak bilgi işlemlemeyi gerçekleştirmede yardımcı olur. Erken yaşlarda tekrarlanan travmaların olması, bu travmatik yaşantıların gelişimin kritik dönemlerinde ortaya çıkması ve bunlarla baş etme kaynaklarının sınırlı olması çocuklarda erken yaşta travma gelişmesine ve gelişiminin bozulmasına neden olabilir (Shapiro, 2001).

Kaynak

Çocukların Gözünden EMDR kitabı

You may also like

EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?

Leave a Reply